Cmentarz
/
Łąkta Dolna

Cmentarz nr 307 Łąkta Dolna

Cmentarz wojenny nr 307 Łąkta Dolna.

1. Położenie.

Powiat bocheński, gmina Trzciana, miejscowość Łąkta Dolna. Cmentarz znajduję się pośród pól uprawnych na południowych stoku. Nie prowadzi do niego żadna droga bita czy nawet ścieżka. Jest jednym z 4 cmentarzy leżących blisko siebie, co jednoznacznie wskazuje, że są to cmentarze „frontowe” czyli zawierają szczątki żołnierzy, którzy zginęli bezpośrednio w walkach w niewielkiej odległości od miejsca pochowania. Od strony północnej cmentarza w niewielkiej odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się cmentarz nr 306, za którym rośnie zagajnik z wąwozem o stromych zboczach. W niewielkiej odległości od tego cmentarza znajdują się cmentarze o numerach: 305 a nieco dalej 308.

2. Projektował Franz Stark.

3. Ogrodzenie.
Cmentarz posiada kształt prostokąta. Słupy z kamiennych regularnych bloków piaskowca, zakończone stożkowymi zwieńczeniami. Pomiędzy słupami typowy płot z drewnianych sztachet i słupków. W kilku miejscach drewniane elementy uszkodzone. Zarówno Oktawian Duda w Studiach i materiałach …. Warszawa 1995, jak również Roman Frodyma w Galicyjskich cmentarzach wojennych tom III, Pruszków 1998 opisują, że pomiędzy słupami kamiennymi były żelazne rury. Obecnie ich brak.

4. Wejście.
Wejście stanowi typowa, niska furtka drewniana, od strony zachodniej, zamontowana pomiędzy dwoma słupami kamiennymi.

5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
Przez środek cmentarza wzdłuż jego dłuższego boku, w równych odstępach rozmieszczono 4 groby zbiorowe i jeden pojedynczy. Nagrobki betonowe o zwieńczeniu dwuspadowym z żeliwnymi inskrypcjami, w tym 2 z żeliwnymi krzyżami typu niemieckiego. To charakterystyczny układ cmentarzy frontowych o nr: 306,307. Na żeliwnych płytach odlane są nazwiska pochowanych żołnierzy oraz krzyż maltański z wiązanką liści laurowych. Na cmentarzu rośnie 1 drzewo-dąb, nadający mu monumentalny wystrój. Na cmentarzu pochowanych zostało 56 (O. Duda, R. Frodyma; Drogomir – 57) żołnierzy armii niemieckiej, głównie z 217, 219 i 220, pułku piechoty wchodzących w skład 47 pruskiej dywizji piechoty, skrwawionej na bocheńskim odcinku operacji limanowsko-łapanowskiej. Daty śmierci: 6-7 grudnia 1914 r. Podkreślenie wymaga fakt, na tym cmentarzu oraz cmentarzach: 306, 305 pochowani są tylko żołnierze niemieccy z pułków wchodzących w skład 47. Dywizji Piechoty. Wszyscy oni zginęli podczas walk na odcinku bocheńskim operacji limanowsko-łapanowskiej w dniach 5-10 grudnia 1914 r.

6. Element centralny.
Element centralny stanowi charakterystyczna ściana pomnikowa z krzyżem i betonową ławką, na której najczęściej odwiedzający umieszczają znicze. Podkreślenia wymaga fakt, iż ten element centralny jest podobny do umieszczonych w cmentarzach okręgu IX Bochnia, w tym pobliskich cmentarzach nr: 306,305. Jak podaje Oktawian Duda w Studia i materiały, str. 335 „Między słupami, u stóp krzyża pierwotnie kamienna ława (zlikwidowana w 1989 r., zastąpiona granitową płyta nagrobną z inskrypcją, umieszczoną przez rodzinę poległego niemieckiego podoficera).

7. Stan zachowania.
Dobry, z wyjątkiem drewnianego ogrodzenia, uszkodzonego w kilku miejscach.

8. Oznakowanie. Tablice informacyjne.
Cmentarz częściowo oznakowany. Przy drodze Muchówka-Leszczyna znajduje się słup informacyjny, który wskazuje tylko cmentarze 306-308. Tablica informacyjna Szlak cmentarzy I wojny światowej zamontowana w ogrodzeniu zawiera podstawowe dane oraz informacje o cmentarzach znajdujących się w pobliżu.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.