Cmentarz
/
Bochnia

Cmentarz nr 314 Bochnia

 Cmentarz wojenny nr 314 Bochnia.

1. Położenie.

Powiat bocheński, gmina miejska Bochnia, miejscowość Bochnia, ulica Oracka. Zdecydowanie bliżej jest jednak od ulicy Ofiar Katynia (dawnej KN2). Cmentarz znajduje się na terenie Cmentarza Komunalnego w Bochni od strony północnej.

2. Projektował Karl Schölich (jako jedyny w Okręgu IX Bochnia). Był komendantem okręgu VIII Brzesko.

3. Ogrodzenie.
Cmentarz posiada kształt prostokąta, z niewielkim kwadratowym dodatkiem od strony północno-wschodniej. Ogrodzenie w postaci kamiennego muru zwieńczonego półokrągłym zakończeniem otacza cmentarz. Od strony południowej kamienna balustrada na wysokim fundamencie. Ze względu na pochyłość terenu ogrodzenie jaki całość architektury grobowej dostosowana jest do spadku terenu. Od strony północnej mur wzmocniony przyporami betonowymi. Widać odmienność koncepcji architektonicznej. Mur jest innych niż pozostałych cmentarzach okręgu (układ schodkowy, zwieńczenie trójkątne, itp.)

4. Wejście.
Do cmentarza prowadzą 3 wejścia. Jedno od strony północno-wschodniej, w postaci niskiej bramy na której umieszczono dwa krzyże maltańskie z laurem z datą 1914 r. Po obu stronach bramy otwarte donice stanowiące element ogrodzenia. Drugie i trzecie od strony południowej, po obu stronach monumentalnego krzyża, typowe otwarte pomiędzy słupami kamiennymi. Wejście na pole grobowe po schodkach. Od drugiego i trzeciego wejścia prowadzi wydzielona alejka w dół cmentarza, łącząca się na dole cmentarza.

5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
Na cmentarzu można wydzielić następujące elementy architektury grobowej: masywny krzyż kamienny o wysokości ok. 14 m wbudowany w mur, 4 groby oficerskie (TITZ, MUNCKACSY BELA, RUDOLF SCHOLZ, ALFRED LUDWIG) wydzielone od reszty, znajdujące się bezpośrednio przy kamiennym krzyżu z krzyżem maltańskim w formie niemieckiego krzyża żelaznego na postumencie kamiennym z inskrypcją imienną, krzyże z płaskowników żelaznych z tabliczką inskrypcyjną (groby pojedyncze i zbiorowe), kamienna ściana wyłaniająca się ogrodzenia od strony północnej zakończona krzyżem w osi do głównego kamiennego krzyża z napisem „Cmentarz wojskowy 1-szej Wojny Światowej Rok 1914-1918”. Krzyże po obu stronach alei. Od strony muru krzyże zwrócone frontem do zwiedzającego. Na głównym polu grobowym krzyże zwrócone frontem do elementu centralnego – kamiennego krzyża. Z nieznanym mi powodów na cmentarzu od strony zachodniej wybudowano niski mur kamienny, oddzielający jeden rząd krzyży z płaskowników zwróconych frontem do alejki. Od strony północnej przy bramie pochowano żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. – 3 groby (por. Zygmunt Gasztold-Bukraba kawaler orderu Virtuti Militari, kpr pch. Franciszek Dubiel, strz. Józef Grabowski. Wykaz poległych znajduje się w Informacjach dodatkowych mojej witryny oraz na stronie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/cmentarze/314.pdf Żołnierzy pochowano w 85 grobach zbiorowych i 22 pojedynczych. Łącznie: 388 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 6 niemieckich, 12 rosyjskich. Żołnierze zginęli w walkach w okresie październik-grudzień 1914. Część z nich zmarła w szpitalach, daty ich śmierci do 1918 r. Bocheński cmentarz 314 był również cmentarzem przyszpitalnym. Układ grobów uporządkowany.

6. Element centralny.
Elementem centralnym dominującym nad cmentarzem i okolicą jest monumentalny kamienny krzyż wbudowany w mur od strony południowej cmentarza. Etap budowy tego cmentarza przedstawia unikalne zdjęcie przedstawione w galerii (jestem jego właścicielem) na którym widać brak innych cywilnych grobów na miejscu obecnego cmentarza. Krzyż posiada podstawę poszerzającą się ku dołowi. Od strony wewnętrznej w lico muru wbudowana piękna płaskorzeźba z aniołem z mieczem pilnującym wiecznego spoczynku żołnierzy.

7. Stan zachowania.
Dobry. Pęknięcia w murze pomimo wzmocnienia przyporami betonowymi.

8. Oznakowanie. Tablice informacyjne.
Cmentarz nie jest oznakowany. Brak tablic informacyjnych.

 

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.