Cmentarz
/
Chełm

Cmentarz nr 334 Chełm

Cmentarz wojenny nr 334 Chełm –kwatera na cmentarzu parafialnym.

 1. Położenie.
  Powiat bocheński, gmina Bochnia, miejscowość Chełm. Cmentarz ten to kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie. Mało osób o tym wie, że jest to jedna z najstarszych parafii w Polsce. Od XII wieku do początku XIX wieku należała do klasztoru bożogrobców w Miechowie. Cmentarz jak i kościół znajduje się na historycznym trakcie Via Regia Antiqua, biegnącym z Bochni przez Łapczyce, prastare Grodzisko do Chełmu i rzeki Raby.
 2. Projektował Franz Stark.
 3. Ogrodzenie.
  Cmentarz posiada kształt prostokąta, słupy betonowe na podstawie kwadratowej, ośmiokątne, zwężające się górą, z półkolistym zakończeniem. Pomiędzy nim podwójne rury żelazne. Ściana pomnikowa wpisana w ogrodzenie od strony północno-zachodniej.
 4. Wejście.
  Do cmentarza prowadzi 1 wejście od strony południowej. Stanowi je przestrzeń pomiędzy słupami ogrodzenia i rozciągnięty pomiędzy nimi gruby łańcuch. Na wprost wejścia ściana pomnikowa.
 5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Na cmentarzu można wyróżnić następujące elementy architektury grobowej: ściana pomnikowa, krzyże z prętów żelaznych jedno (3 sztuki) i dwuramienne (3 sztuki) na betonowych fundamentach. Układ grobów uporządkowany. Drogomir nie podaje ilości pochowanych żołnierzy, choć dwóch podaje z imienia i nazwiska. Są to: Iwan Bohosławiec data śmierci: 18.11.1914 r. oraz Georg Głebicki. Oboje z armii austro-węgierskiej. Twierdzi, że „wykaz pochowanych i plan nie zachowały się. Wg danych zbiorczych na cmentarzu pochowano 21 poległych w 5 grobach pojedynczych i 5 grobach masowych. Dane odtworzono na podstawie dostępnych dokumentów źródłowych. Danie niepełne”. Co ciekawe na cmentarzu nie ma 10 grobów tylko 5 mogił ogrodzonych betonową opaską. Brak tabliczek z nazwiskami. Po lewej stronie kwatery znajduje się bezpośrednio przy ogrodzeniu pojedynczy grób nie należący do cmentarza wojennego.
 6.  Element centralny
  Elementem centralnym jest betonowa ściana pomnika z krzyżem naprzeciwko wejścia. W betonowym krzyżu umieszczono duży krzyż ażurowy typu austriackiego. Po lewej stronie pomnika wmurowany mały żeliwny krzyż dwuramienny, po prawej mały żeliwny krzyż typu austriackiego. Pośrodku ściany pomnikowej, pod krzyżem żeliwnym data 1917, co zapewne oznacza datę powstania cmentarza.
 7.  Stan zachowania.
  Dobry.
 8.  Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz nie jest oznakowany. Brak tablic informacyjnych.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.