Cmentarz
/
Niegowić

Cmentarz nr 335 Niegowić

Cmentarz wojenny nr 335 Niegowić –kwatera na cmentarzu parafialnym.

 1. Położenie.
  Powiat wielicki, gmina Gdów, miejscowość Niegowić. Cmentarz ten to kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym Parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici. Kwatera znajduje się w północnej (dolnej) części cmentarza parafialnego.
 2. Projektował Franz Stark.
 3. Ogrodzenie.
  Cmentarz posiada kształt prostokąta z wycięciem przy wejściu. Słupy betonowe na podstawie kwadratowej, ośmiokątne, zwężające się górą, z półkolistym zakończeniem. Pomiędzy nim pojedyncze rury żelazne. Ściana pomnikowa wpisana w ogrodzenie.
 4.  Wejście.
  Do cmentarza prowadzi 1 wejście. Stanowi je przestrzeń pomiędzy słupami ogrodzenia i rozciągnięty pomiędzy nimi gruby łańcuch. Wejście jest cofnięte w głąb obrębu kwatery. Na wprost wejścia ściana pomnikowa.
 5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Na cmentarzu można wyróżnić następujące elementy architektury grobowej: ściana pomnikowa, krzyże z prętów żelaznych jedno i dwuramienne na betonowych fundamentach. Układ grobów uporządkowany, symetryczny. Drogomir nie podaje ilości pochowanych żołnierzy. Twierdzi, że „wykaz pochowanych i plan z numeracją mogił nie zachowały się. Wg danych zbiorczych na cmentarzu pochowano 41 poległych żołnierzy”. Brak tabliczek z nazwiskami poległych. Na kwaterze rosną krzewy, tuje, które przysłaniają elementy architektury grobowej. Na rurze ogrodzenia tabliczka z napisem: Miejscem tym opiekuje się Szkoła Podstawowa w Niegowici.
 6. Element centralny
  Elementem centralnym jest betonowa ściana pomnika z krzyżem naprzeciwko wejścia. W betonowym krzyżu umieszczono duży krzyż ażurowy typu austriackiego. Po lewej stronie pomnika wmurowany mały żeliwny krzyż dwuramienny, po prawej mały żeliwny krzyż typu austriackiego. Pośrodku ściany pomnikowej, pod krzyżem żeliwnym tabliczka z inskrypcją: Cmentarz wojenny Niegowić/1914-1915/KRIEGERFRIEDHOF Niegowić/Niech nasze groby mówią Wam/O miłości do Ojczyzny/.
 7.  Stan zachowania.
  Dobry. Krzewy wymagają pielęgnacji.
 8.   Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz nie jest oznakowany. Brak tablic informacyjnych.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.