Cmentarz
/
Grabina

Cmentarz nr 337 Grabina

Cmentarz wojenny nr 337 Grabina.

 1. Położenie.
  Powiat bocheński, gmina Bochnia, miejscowość Grabina. Sama miejscowość jest mała i mało znana, stąd dojście do cmentarza jest utrudnione. Nie prowadzi do niego żadna droga nawet polna. Położony jest pośród pól uprawnych przy zagajniku. Praktycznie niewidoczny z żadnej drogi publicznej. Znajduje się w linii prostej niedaleko od cmentarza nr 336 Gierczyce-Czyżyczka. Do nekropolii można dojść dwoma drogami. Pierwsza od lokalnej drogi Grabina-Buczyna, druga z drogi Gierczyce-Nieprześnia, gdzie należy skręcić w prawo na Grabinę a następnie kolejny raz w prawo, niestety przez prywatne tereny na pola uprawne.
 2.  Projektował Franz Stark.
 3.  Ogrodzenie.
  Kamienne kwadratowe słupy z bloków piaskowca z czterospadowym daszkiem, połączone nieoryginalnym ogrodzeniem z prętów stalowych. O. Duda w Cmentarzach I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej opisał ogrodzenie jako „Ogrodzony masywnymi słupami kamiennymi połączonymi drewnianymi sztachetami”. Zapewne w latach osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (1988?) zastąpiono go elementami metalowymi. Książka O. Dudy wydana została w 1995 r.
 4.  Wejście.
  Do cmentarza prowadzi stalowa furtka z prętów z metalową datą 1988, co zapewne stanowi datę remontu. Umieszczenie daty nieodpowiadającej historii cmentarza jest ewidentnym błędem i psuje jego architekturę. O. Duda w Cmentarzach I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej opisał ogrodzenie jako „… zamknięte drewnianą jednoskrzydłową furtką”
 5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Układ architektury nagrobnej uporządkowany i częściowo symetryczny (z lewej strony 3 mogiły zbiorowe z prawej 2 mogiły zbiorowe). Na cmentarzu można wyróżnić następujące elementy architektury grobowej: ściana pomnikowa, krzyże z płaskowników, krzyże z prętów żelaznych jedno i dwuramienne, mogiły ziemne. Żołnierzy pochowano w 14 grobach zbiorowych i 6 pojedynczych. Łącznie: 215 żołnierzy, w tym 130 z armii austro-węgierskiej, 85 z armii rosyjskiej. Wszyscy oni w grudniu 1914 r. Brak tabliczek inskrypcyjnych.
 6.  Element centralny.
  Element centralny stanowi rozbudowana ściana pomnikowa. Składa się ona z wypełnienia pomiędzy dwoma kamiennymi słupami ogrodzenia wykonanego dzikiego kamienia w układzie schodkowym. Środek ściany pomnikowej stanowi wystający z lica muru postument zakończony daszkiem i małym krzyżem. W lico postumentu wmurowany typowy duży krzyż typu austriackiego. Brak napisów i inskrypcji.
 7.  Stan zachowania.
  Dobry.Cmentarz jak na swoje położenie jest wyjątkowo zadbany i ustrojony.
 8.  Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz jest częściowo oznakowany.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.