Cmentarz
/
Sobolów

Cmentarz nr 339 Sobolów

Cmentarz wojenny nr 339 Sobolów.

 1. Położenie.
  Powiat bocheński, gmina Łapanów, miejscowość Sobolów. Nekropolia znajduję się na cmentarzu parafialnym. Dojazd do cmentarza nie jest oczywisty i prosty. Z głównej drogi Nieprześnia –Łapanów przed drewnianym kościołem należy skręcić ostro w prawo i zjechać w dół wąska drogą. Nekropolia znajduje się w lewej części cmentarza parafialnego. Niestety, cmentarz zatracił swój pierwotny charakter. Wiele pochówków współczesnych wkroczyło w jego teren, co jest niedopuszczalne.
 2. Projektował Franz Stark.
 3. Ogrodzenie.
  Pierwotny kształt cmentarza to nieregularny prostokąt z półokrągłym jednym z narożników. Obecnie narożnik ten jest wycięty. Ogrodzenie jak twierdzi R. Frodyma w Galicyjskie Cmentarze Wojenne tom. III „…otoczony żywopłotem”. Podobny opis zawał O. Duda. Obecnie ogrodzenie składa się ze współczesnych metalowych kształtowników, niepodobnych do innych ogrodzeń występujących na cmentarzach Okręgu IX Bochnia.
 4. Wejście.
  Do cmentarza prowadzi otwarte wejście obok kolumny (słupa) z tabliczką w języku niemieckim informującą o charakterze obiektu – ufundowaną przez Austriacki Czarny Krzyż.
 5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Układ architektury nagrobnej nieregularny, związany z nietypowym kształtem i pochyłością cmentarza. Na nekropolii można wyróżnić następujące elementy architektury grobowej: pomnik centralny, krzyże jedno i dwuramienne z prętów żelaznych oraz z płaskowników, jeden z krzyży innego wzoru i typu. Tylko na jednym z nich tabliczka inskrypcyjna mało czytelna (Somavilla Rudolf) , prawie niewidoczne mogiły ziemne. Żołnierzy pochowano w 62 grobach zbiorowych (obecnie, niemożliwych do zlokalizowania) i 6 pojedynczych. Łącznie: 314 żołnierzy, w tym 168 z armii austro-węgierskiej, 146 z armii rosyjskiej. Wszyscy oni zginęli w grudniu 1914 r.
 6. Element centralny
  Element centralny stanowi pomnik o podstawie z dzikiego kamienia. Na nim postawiony nieoryginalny krzyż stalowy z elementami drewnianymi zakończony dwuspadowym dachem. Pierwotnie, jak opisują O. Duda i R. Frodyma na postumencie znajdował się piękny drewniany krzyż, podobny do znajdującego się na cmentarzu nr 302 w Żegocinie. Obecna konstrukcja wygląda na nieudolną, ekonomiczną próbę przywrócenia dawnego wyglądu. Na pionowym elemencie krzyża zamontowano drewniane deseczki z napisem w językach: polskim, niemieckim, rosyjskim … A pokój niech będzie z Nami… Und Seider Friede Mit Uns…и мирa бudеt c namи … Poniżej drewnianych tabliczek znajdowały się dwie tabliczki inskrypcyjne z nazwiskami oficerów, którzy zginęli prawdopodobnie w pobliżu cmentarza (Professor Jozef Holzer oraz Dr. Bruno Hausman). Obecnie ich brak, pozostało po nich jaśniejsze miejsca na kamiennym postumencie. O tym wydarzeniu można przeczytać na http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?t=5687.
 7. Stan zachowania.
  Dostateczny. Cmentarz ze względu na swoje położenie i brak dokładnego ogrodzenia jest zajmowany przez pochówki współczesne. Generalnie nic nie pasuje do siebie i pierwotnego wystroju. Sytuacja wymaga pilnego podjęcia działań zmierzających do uporządkowania nekropolii.
 8.  Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz jest częściowo oznakowany.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.