Cmentarz nr 304 Łąkta Górna

Adres
Adres
Łąkta Górna
opis

Cmentarz wojenny nr 304 Łąkta Górna.

 1. Położenie.
  Powiat bocheński, gmina Żegocina, miejscowość Łąkta Górna. Cmentarz znajduję się po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 965 w relacji Bochnia-Żegocina. Na skraju zagajnika i pól uprawnych. Przy dobrej pogodzie dojazd możliwy samochodem osobowym.

  2. Projektował Franz Stark.

  3. Ogrodzenie.
  Cmentarz posiada kształt prostokąta. Słupy z kamiennych regularnych bloków piaskowca, zakończone regularnym stożkowym zwieńczeniem. Pomiędzy słupami typowy płot z drewnianych sztachet i słupków. W kilku miejscach drewniane elementy uszkodzone, połamane i przewrócone. Przy kapliczce narożnik z dwóch fragmentów kamiennego muru.

  4. Wejście.
  Wejście znajduje się od strony zagajnika. Jest to typowa niska brama drewniana zamontowana pomiędzy dwoma słupami kamiennymi wyższymi niż pozostałe słupy ogrodzeniowe. Na słupach zamontowane elementy drewnianej pergoli, zwieńczone krzyżem (1 uszkodzony).

  5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.

  Groby rozmieszczone prostopadle do ogrodzeń bocznych. Nagrobki na betonowych postumentach, charakterystyczne, dwuspadowe stele występujące w większości cmentarzy okręgu IX z dużą żeliwną płytą. Żeliwne krzyże typu niemieckiego i austriackiego oraz dwuramienne, krzyże z płaskowników z owalnymi tabliczkami o dobrym stanie zachowania. Na cmentarzu pochowanych zostało: 25 żołnierzy armii austriackiej, 76 żołnierzy armii niemieckiej, 60 żołnierzy armii rosyjskiej. Łącznie: 161 żołnierzy. Wszyscy żołnierzy zginęli w walkach pomiędzy 5-13 grudnia 2018 r. podczas operacji limanowsko-łapanowskiej na jej tzw. odcinku bocheńskim.

  6. Element centralny
  Jako element centralny należy uznać kapliczkę znajdującą się w narożniku cmentarza od strony południowej. Na narożniku muru kamiennego, na kamiennym okrągłym słupie znajduje się mała kapliczka z dwuspadowym daszkiem zwieńczona krzyżem z wizerunkiem Chrystusa w koronie cierniowej od strony wewnętrznej.

  7. Stan zachowania.
  Dobry, z wyjątkiem drewnianego ogrodzenia, uszkodzonego w 2 miejscach.

  8. Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz oznakowany. Posiada przy drodze wojewódzkiej słup informacyjny. Brak dodatkowych tablic informacyjnych.

DOKUMENTACJA