Cmentarz
/
Nowy Wiśnicz

Cmentarz nr 311 Mowy Wiśnicz

Cmentarz wojenny nr 311 Nowy Wiśnicz

1. Położenie.
Powiat bocheński, gmina Nowy Wiśnicz, miejscowość Nowy Wiśnicz. Cmentarz, a właściwie 2 kwatery cmentarne wojskowe znajdują się na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Wiśniczu. Nekropolia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 965 na trasie Bochnia-Limanowa, po jej prawej stronie przed wjazdem do miasta.
2. Projektował Franz Stark. (O. Duda w Cmentarzach ….. wpisał nieustalony).
3. Ogrodzenie.
Kwatera I od strony wejścia głównego cmentarza (bliżej miasta, południowa strona cmentarza komunalnego) w kształcie litery T ze ściętą postawą. Ogrodzenie tej kwatery wykonano z betonowych słupów ze ściętymi narożnikami o sześciokątnych podstawach, zakończonych betonowymi półkulami. Słupy połączone są żelaznymi pojedynczymi rurami. Od strony alejki głównej cmentarza komunalnego ogrodzenie wzmocnione fundamentem betonowym. Kwatera II, (od strony północnej cmentarza ) ogrodzenie podobne jak w kwaterze I. Ogrodzenie kwatery II styka się z pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych podczas II Wojny Światowej. Kształt litery T o znacznie poszerzonej podstawie.
4. Wejście.
Wejście do kwatery I od strony wschodniej styka się z aleją główną cmentarza komunalnego. Do kwatery wojskowej wchodzi się po 4 schodach. Wejście pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi bez furtki.
Wejście do kwatery II – analogiczne jak w kwaterze I, szersze, bez schodów.
5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
Kwatera I – Układ architektury nagrobnej uporządkowany i symetryczny. W niej pochowano żołnierzy rosyjskich. Wszystkie krzyży są dwuramienne. Na jednym z nich tabliczka z nazwiskiem Teodorowic Tychon Zapozyn (ze 175 rosyjskiego pułku piechoty). Krzyże zamocowane na betonowych fundamentach wykonane z prętów żelaznych (typowe dla IX Okręgu Bochnia) oraz dwa również typowe krzyże dwuramienne ażurowe.
Kwatera II.
Podobnie jak w Kwaterze I, układ architektury nagrobnej uporządkowany i symetryczny. Cześć pojedynczych krzyży w kształcie półkola wokół elementu centralnego. Pozostałe równolegle do boków ogrodzenia. Pojedynczy niski betonowy krzyż po prawej stronie cmentarza w układzie nieregularnym. W kwaterze II znajduje się nagrobek żołnierza niemieckiego zmarłego w 1944 (nazwisko: Gustaw Wulf) Łącznie, na obu kwaterach pochowano w 20 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych : 55 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 140 żołnierzy rosyjskich.

6. Element centralny
Element centralny występuje tylko w kwaterze II. Stanowi go kamienna ściana nagrobna zakończona dwuspadowo w układzie schodkowym. Na jej szczycie betonowy krzyż. Z przodu kamienny wieniec laurowy wewnątrz którego prawdopodobnie znajdował się krzyż żeliwny (obecnie brak). Od strony północnej płyta w formie ławy.
7. Stan zachowania.
Dostateczny, niektóre elementy ogrodzenia uszkodzone, pęknięcia konstrukcyjne, częściowo zaniedbany.
8. Oznakowanie. Tablice informacyjne.
Cmentarz nie jest w ogólne oznakowany.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.