Cmentarz
/
Świniary

Cmentarz nr 321 Świniary

Cmentarz wojenny nr 321 Świniary.
Pojedynczy grób – mogiła.

 1. Położenie.
  Powiat bocheński, gmina Drwinia, Świniary.

  2. Projektował Franz Stark. O. Duda w Cmentarzach I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej napisał: nieustalony.

  3. Ogrodzenie.
  Cmentarz (pojedynczy grób) posiada kształt prostokąta. Ogrodzenie w postaci betonowych słupów o przekroju kwadratowym ze ściętym, czterospadowym zakończeniem. Słupy połączone trzema rurami. Od strony wschodniej ogrodzenie styka się z miejscową kapliczką, stanowiąc jakby całość architektury.

  4. Wejście.
  Brak wejścia.

  5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Na cmentarzu, pomiędzy dwoma kwadratowymi słupami betonowymi umieszczono betonowy krzyż. Na ziemi płyta grobowa.

  6. Element centralny.
  Elementem centralnym jest betonowy krzyż o poszerzonym fundamencie. W licu krzyża zamontowano ażurowy typowy krzyż żeliwny typu austriackiego. Na pomniku płyta z napisem: Ś.P/Kapitan/Antoni Knap/oddał życie/w walce o wolność/ 1915. W źródłach wymienione jest nazwisko KNAB (m.in. Drogomir). Nie wiadomo, gdzie popełniono błąd (KNAB czy KNAP).

  7. Stan zachowania.
  Dobry.

  8. Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz nie jest oznakowany. Brak tablic informacyjnych.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.