Cmentarz
/
Cichawa

Cmentarz nr 333 Cichawa

 Cmentarz wojenny nr 333 Cichawa.

 1. Położenie.
  Powiat wielicki, gmina Gdów, miejscowość Cichawa. Cmentarz znajduje się po lewej stronie drogi Szczytniki-Niegowić. Nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu. Trzeba przejść przez pola uprawne, około 300 metrów.
 2.  Projektował Franz Stark.
 3. Ogrodzenie.
  Kwatera posiada kształt zbliżony do kwadratu. Słupy betonowe o zróżnicowanej wysokości i przekroju kwadratowym zwieńczone czterospadowym daszkiem. Pomiędzy nimi stalowe elementy ogrodzenia. Zarówno słupy jak i ogrodzenie nie są typowe dla cmentarzy z Okręgu IX Bochnia. . R. Frodyma w Galicyjskich Cmentarzach Wojennych opisuje ogrodzenie jako „…. Otoczony parami rur stalowych na betonowych słupkach”
 4. Wejście.
  Do cmentarza prowadził wejście przez bramę, od strony drogi.
 5. Nagrobki. Krzyże. Mogiły.
  Na cmentarzu można wydzielić następujące elementy architektury grobowej: ściana pomnikowa z krzyżem, dwa krzyże ażurowe typu austriackiego i jeden dwuramienny oraz pojedyncze z prętów żeliwnych na fundamentach. Po lewej stronie cmentarza rośnie stare piękne drzewo-lipa nadające monumentalny wygląd nekropolii. Układ grobów niesymetryczny. Na terenie cmentarza wojennego nr 333 w Cichawie pochowano 52 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Drogomir w Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15 wpisał 53 żołnierzy. Daty śmierci 6,10 i 13 grudnia 1914r. R. Frodyma w Galicyjskich Cmentarzach Wojennych opisuje, „Przy drodze współczesna tablica informacyjna (dawniej istniał słup informacyjny przy rozgałęzieniu dróg w Cichawie)”
 6.  Element centralny
  To betonowa ściana pomnikowa z krzyżem na której znajduje się napis: CMENTARZ WOJENNY CICHAWA/1914-1915/KRIEGERFRIEDHOF CICHAWA/– WY, COŚCIE PADLI ZA OJCZYZNĘ W BOJU/WRÓG CZY PRZYJACIEL – DOKONAWSZY CZYNU/ŚPIJCIE ZŁĄCZENI W TEJ ZIEMI POKOJU/
 7.  7. Stan zachowania.
  Dobry.
 8.  Oznakowanie. Tablice informacyjne.
  Cmentarz nie jest oznakowany.

DOKUMENTACJA

Zobacz opis
Amenities not found.